รู้จักกับ Log4j พร้อมวิธีติดตั้งใน Project

Logging คือการบันทึกการทำงานของโปรแกรม เมื่อโปรแกรมเกิดขัดข้องขึ้นมา ก็ต้องอาศัย log นี่แหละเป็นตัวนำทางหาสาเหตุของปัญหา

 

Log4j คือ Logging Framework ที่สร้างขึ้นด้วยภาษา Java

มีจุดเด่นด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันเป็นที่นิยมจนถูกนำไปพัฒนาให้ใช้ได้กับภาษาอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น C, C++, C#, Perl, Python ฯลฯ

 

วิธีการติดตั้ง Log4j

Project ตัวอย่างเป็น Maven Web Application ใช้ Log4j เวอร์ชัน 1.2.17

ขั้นตอนที่ 1 โหลด Library 
สำหรับ Maven สามารถโหลดง่ายๆโดยการเพิ่ม dependency ตามด้านล่างลงไปใน pom.xml

ขั้นตอนที่ 2 สร้างไฟล์ log4j.xml
สร้างไฟล์ชื่อ log4j.xmlเอาไว้ในโฟล์เดอร์ src/main/resources เพื่อใช้ config

 

log4j.xml

หน้าตาไฟล์ config เป็นแบบนี้

สั่งให้สร้างไฟล์ log แบบรายวัน

สั่งให้แสดง log ที่ console

กำหนด level และ ref ไปที่ LOGFILE และ CONSOLE ที่สร้างไว้

 

คำสั่งเรียกใช้งาน Log4j

ประกาศ Logger และเรียกเมธอด(debug) เพื่อบันทึกข้อมูลลง log ตามนี้

 

โปรแกรมจะแสดง log ที่ console ตามที่ config ไว้

 

โปรแกรมจะสร้าง log ไฟล์ ตามที่ config ไว้

 

Level ของ Log4j

ประโยช์ของการแบ่ง Level คือ ช่วยให้เราสามารถกรองเฉพาะส่วนที่ต้องการได้ กำหนดได้ 8 ระดับจากมากไปน้อย ดังนี้

  1. ALL   //เปิดแสดง log ทั้งหมด
  2. TRACE
  3. DEBUG
  4. INFO
  5. WARN
  6. ERROR
  7. FATAL
  8. OFF  //ปิดการแสดง log ทั้งหมด

Log ใดๆที่มี Level ต่ำกว่าที่กำหนดไว้จะถูกแสดงออกมาด้วย

ตัวอย่าง เรียกเมธอดแสดง Log

ถ้ากำหนด Level เป็น “DEBUG” จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

 

ถ้ากำหนด Level เป็น “ERROR” จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

 

 

Advertisment ad adsense adlogger