วิธีติดตั้ง Spring JDBC ให้กับ Web Application

Spring JDBC เป็น Framework สำหรับติดต่อกับ Database ใช้งานง่าย มาดูตัวอย่างวิธีติดตั้งให้กับ Web Application กันครับ

 

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างโปรเจ็ค Primefaces + Maven

สามารถดูวิธีการสร้างได้ที่บทความนี้ “สร้างโปรเจ็ค Primefaces ง่ายๆด้วย Netbeans

 

ขั้นตอนที่ 2 : สั่งโหลด Library ที่ไฟล์ pom.xml

โหลด Library ของ Spring Security โดยเพิ่มคำสั่งดังนี้ที่ไฟล์ pom.xml

 

ขั้นตอนที่ 3 : สร้างไฟล์ dao-beans.xml

เป็นไฟล์ Config สำหรับกำหนดค่าการทำงาน สร้างไว้ที่่ /src/main/resources/dao-beans.xml

 

อธิบายคำสั่ง

กำหนดค่า Datasource

กำหนดค่า TransactionManager

สั่ง Rollback เมื่อเกิด Exception

คลาสใดๆที่อยู่ใน Package: com.pacteez.webappbasic.db.dao จะถูก Spring JDBC กำหนดให้เป็น DAO

กำหนดค่า dataSource และ transactionManager ให้กับ DAO

 

ขั้นตอนที่ 4 : สร้าง DAO

สร้างคลาสชื่อ DefaultDao ตามตำแหน่งที่เราตั้งค่าไว้คือ com.pacteez.webappbasic.db.dao.DefaultDao
อย่าลืมสร้างเมธอด setDataSource และ setTransactionManager เพื่อให้ Spring JDBC หยอดค่ามาให้ ตามที่เราตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่แล้ว

DefaultDao.java

 

ขั้นตอนที่ 5 : สร้าง Factory

Factory เป็นคลาสที่ทำหน้าที่โหลดไฟล์ dao-beans.xml ที่เราได้ทำการกำหนดค่าการทำงานต่างๆของ Spring JDBC เอาไว้และสร้างเป็น DAO ขึ้นมา เพราะฉะนั้นหากเราต้องการเรียกใช้ DAO จะต้องเรียกผ่าน Factory นะครับ

Factory.java

 

ขั้นตอนที่ 6 : พร้อมใช้งาน

ตัวอย่างการเรียกใช้

Advertisment ad adsense adlogger