วิธีติดตั้ง Spring Security ให้กับ Web Application

ขึ้นชื่อว่า Web Application แล้ว ต้องมาคู่กับระบบ Security ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยในการสร้างความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ของเรา Framework อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Spring Security ด้วยความสามารถที่หลากหลาย config ได้ง่าย ทำให้ได้รับความนิยมมากมายเลยทีเดียว

 

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างโปรเจ็ค Primefaces + Maven

สามารถดูวิธีการสร้างได้ที่บทความนี้ “สร้างโปรเจ็ค Primefaces ง่ายๆด้วย Netbeans

 

ขั้นตอนที่ 2 : สั่งโหลด Library ที่ไฟล์ pom.xml

โหลด Library ของ Spring Security โดยเพิ่มคำสั่งดังนี้ที่ไฟล์ pom.xml

 

ขั้นตอนที่ 3 : สร้างไฟล์ Config (application-security.xml)

ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ ตัวอย่างชื่อ application-security.xml สร้างไว้ในโฟล์เดอร์ WEB-INF

 

ขั้นตอนที่ 4 : กำหนดคำสั่งในไฟล์ application-security.xml

 

ขั้นตอนที่ 5 : สั่งโหลดไฟล์ Config ที่ไฟล์ web.xml

สั่งให้ Web Application โหลดไฟล์ Config ที่เราสร้างไว้ โดยเพิ่มคำสั่งดังนี้ที่ไฟล์ web.xml

 

ขั้นตอนที่ 6 : สร้าง Class สำหรับตรวจสอบ User Login

สร้างไฟชื่อ WebAppBasicAuthenticationProvider.java ไว้ใน package: com.pacteez.webappbasic.security

Class จะต้อง extends AbstractUserDetailsAuthenticationProvider ของ Spring Security ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 7 : สร้างหน้าจอ login.xhtml

สร้างไว้ที่ pages/login.xhtml

 

ขั้นตอนที่ 8 : สร้างหน้าจอ home.xhtml

สร้างไฟล์ไว้ที่ pages/home.xhtml เมื่อ login สำเร็จ ระบบจะ redirect มาที่หน้าจอนี้

 

ขั้นตอนที่ 9 : Run Web Application

– หน้าจอ Login


– เมื่อ Login สำเร็จจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

One thought on “วิธีติดตั้ง Spring Security ให้กับ Web Application

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisment ad adsense adlogger