วิธีสร้าง Module ของ Odoo เพื่อแก้ไข View Form

การแก้ไข Form ของ Odoo นั้น จริงๆแล้วสามารถแก้ไขผ่านหน้าเว็บได้เลยโดยไม่ต้องเขียนโด้ดแม้แต่บรรทัดเดียว แต่ในกรณีที่เราไม่อยากให้ไปกระทบกับโครงสร้างเดิม(กลัวแก้แล้วเจ๊ง พัง เอากลับคืนไม่ได้ ฯลฯ) เราควรสร้าง Module ขึ้นมาใหม่แล้ว Extend ของเดิมเพื่อแก้ไขเฉพาะจุดที่เราต้องการจะดีกว่า   ถ้าต้องการเพิ่ม Field ที่หน้า Form

Read more
Advertisment ad adsense adlogger